Nutrigeo

Regeneracja gleby

Nutrigeo

Prebiotyk doglebowy

Zwiększa ilość i jakość materii organicznej w glebie

Efekty

 • pobudza aktywność grzybów w glebie
 • rozluźnia strukturę gleby
 • poprawia przyswajalność składników pokarmowych w glebie
 • powoduje akumulacje znacznych ilości CO2 w glebie

Opakowanie

20 litrów
300 litrów
1000 litrów

Opis działania

Szczegółowy opis działania

Nutrigeo jest doglebowym probiotykiem stymulującym rozwój grzybów mikroyzowych i humifikacyjnych. Poprawia właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby. Poprawia strukturę gleby, ułatwia uprawę i poprawia podsiąkanie wody. Przyspiesza rozkład resztek pożniwnych w glebie i ich przemianę w próchnicę, o czym świadczy zwiększenie zawartości dwutlenku węgla zatrzymywanego w glebie.

Techniczne

Dawka produktu

Uprawy jednoroczne i użytki zielone 25 l/ha / Uprawy specjalistyczne: 40 l/ha
litra / ha

Do stosowania w uprawach

 • zboża, rzepak, kukurydza, ziemniaki- 25l/ha.
 • sady, jagodowe, uprawy tunelowe - 40l/ha
 • warzywa - 40l/ha

Skład produktu

 • kwas organiczny
 • polisacharydy
 • mikroelementy (1% Bor (B), 1% Mangan (Mn))

Porady dotyczące aplikacji

Stosowanie w gruncie


Rozcieńczyć w 100-200 litrach wody. Nie rozprowadzać kiedy temperatura przekracza 30°C. Rozprowadzać  na lekko wilgotnej glebie lub tuż przed deszczem. Przy mieszaniu z płynnymi roztworami nawozów sprawdzić wcześniej zgodność fizjochemiczną  na próbce.

 • nie mieszać z glifosatem
 • dobrze wstrząsnąć przed użyciem
 • nie przekraczać zalecanej dawki

Minimalna temperatura gleby podczas stosowania min. 6 stopni C

Termin stosowania

w gruncie na resztki pożniwne, po zbiorach i najlepiej przed siewem, aż do stadium młodej rośliny.

Warunki przechowywania

 • Przechowywać z dala od mrozu i bezpośredniego światła słonecznego.
 • Trzymać z dala od jedzenia, napojów i pasz dla zwierząt
 • Data ważności: 2 lata

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P280 - Stosować ochronę oczu, ochronę twarzy.
 • P305+P351+P338+P310 - W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli osoba poszkodowana je nosi i jeżeli można je z łatwością wyjąć. Kontynuować przemywanie wodą. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ, z lekarzem.
 • P501 - Zawartość i pojemnik usuwać w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi krajowymi lub międzynarodowymi.

Pierwsza pomoc

Video

Video z produktem

Logistyka

Logistyka produktu

20 litrów
ilość na palecie
600
litr/ów
ilość opakowań na palecie
30
sztuk/i
300 litrów
ilość na palecie
600
litr/ów
ilość opakowań na palecie
2
sztuk/i
1000 litrów
ilość na palecie
1000
litr/ów
ilość opakowań na palecie
1
sztuk/i

Kontakt
Gaiago Polska

Tomasz Bolek

Tomasz Bolek

Manager regionu płn.-wsch.
(+48) 881-950-676tomasz.bolek@gaiago.eu
Kamila Załęcka-Dusza

Kamila Załęcka-Dusza

Country Manager / Region płd.-wsch.
(+48) 506-090-112kamila.dusza@gaiago.eu

Formularz
Napisz do nas

Dziękuję! Twoja wiadomość została wysłana
Oops! Cos poszło nie tak podczas wysyłki formularza
© 2022 by Gaiago.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
projekt i wykonanie
peronmedia.pl