Free PK

Odżywianie roślin

Free PK

Probiotyk doglebowy

Uwalnia fosfor, potas. inne składniki pokarmowe z gleby

Efekty

 • poprawia odżywianie roślin fosforem, potasem i wapniem
 • aktywuje mikroelementy tj. cynk, bor, molibden, krzem, siarka
 • poprawia przyswajalność nawozów mineralnych

Opakowanie

1 litr
5 litrów

Opis działania

Szczegółowy opis działania

FREE PK to doglebowy preparat zawierający mikrokultury wybranych szczepów Bacillus mucilaginosus naturalnie występujących w glebie oraz w obszarze systemów korzeniowych roślin. Mikroorganizmy te pomagają rozpuszczać słabo rozpuszczalne składniki mineralne w glebie, szczególnie krzemiany i fosforany oraz grupy apatytu.

Techniczne

Dawka produktu

0,5 l/ha w 150 - 400 l wody
litra / ha

Do stosowania w uprawach

 • uprawy polowe
 • warzywa
 • winorośl
 • drzewa i krzewy owocowe
 • rośliny ozdobne

Skład produktu

Bacillus mucilaginosus  CFU / l:  min. 6 x 10^10


Właściwości chemiczne i fizyczne produktu:

 • Zawartość suchej masy: min. 5.0%
 • Wartość pH: 5,5 - 7,5

Porady dotyczące aplikacji

Aplikację najlepiej wykonać zaraz po deszczu lub tuż przed deszczem oraz wcześnie rano lub wieczorem na wilgotną glebę. Zabieg należy przeprowadzić w formie opryskiwania gleby w warunkach bezwietrznych.


Łączne stosowanie z innymi produktami:

FREE PK nie może być stosowany jednocześnie z preparatami bakteriobójczymi, oraz produktami zawierającymi miedź. Nie należy używać wody chlorowanej.


Przygotowanie cieczy roboczej:

Wstrząsnąć przed użyciem. Ciecz roboczą przygotować w czystym zbiorniku opryskiwacza wolnym od pozostałości środków ochrony roślin i preparatów bakteriobójczych.

Do czyszczenia zbiornika używać wielokrotnie ciepłej lub zimnej wody bez

dodatku detergentu.

Wymieszać odmierzoną ilość preparatu w pojemniku z niewielką ilością niechlorowanej wody. Po rozcieńczeniu wlać do zbiornika powstałą jednorodną zawiesinę i ciągle mieszając uzupełnić wodą do wymaganej objętości.  Po dokładnym wymieszaniu cieczy roboczej przystąpić do wykonania zabiegu.

Ciecz pozostałą w zbiorniku po aplikacji należy rozcieńczyć w stosunku 1 : 5 i  zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg. Opróżnione opakowania po preparacie należy oddać do odpowiedniego punktu odbioru.

Termin stosowania

Optymalny czas stosowania: młode rośliny w początkowym okresie rozwoju, do wysokości około 10 - 20 cm lecz przed fazą „zawartych rzędów”; w przypadku upraw trwałych zaleca się zabieg na początku wegetacji, po pojawieniu się pierwszych liści.

Warunki przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym i dobrze wentylowanym

miejscu w temperaturze od -3 ° C do + 25 ° C.  Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt. Chronić przed dziećmi. Okres trwałości w nieuszkodzonym opakowaniu wynosi 9 miesięcy, pod warunkiem przestrzegania warunków przechowywania. Po otwarciu zużyć w ciągu 5 dni. Okres przydatności do użycia: 1 rok w temperaturze przechowywania 3-6° lub 9 miesięcy w temperaturze przechowywania od daty produkcji.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą podczas sporządzania cieczy użytkowej, stosowania środka oraz mycia. Po pracy umyć ręce i twarz kilkakrotnie wodą z mydłem.

Pierwsza pomoc

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody. W przypadku zanieczyszczenia skóry zdjąć skażoną odzież i umyć skażone miejsce wodą z mydłem. W przypadku połknięcia wypłucz usta i wypij niewielką ilość (1/4 l) wody pitnej. Nie wywoływać wymiotów. Jeśli masz jakiekolwiek problemy zdrowotne lub masz wątpliwości, powiedz o tym lekarzowi i przekaż mu informacje na etykiecie.


 • UFI : FNA0-W0SJ-T005-54J9
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • P280 - Stosować ochronę oczu, ochronę twarzy.
 • P305+P351+P338+P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ, z lekarzem.
 • P501 - Zawartość i pojemnik usuwać do specjalny punkt zbioru niebezpiecznych lub specjalnych odpadów, zgodnie z przepisami
 • miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi.

Video

Video z produktem

Logistyka

Logistyka produktu

1 litr
ilość na palecie
600
litr/ów
ilość opakowań na palecie
600
sztuk/i
5 litrów
ilość na palecie
600
litr/ów
ilość opakowań na palecie
120
sztuk/i

Kontakt
Gaiago Polska

Tomasz Bolek

Tomasz Bolek

Manager regionu płn.-wsch.
(+48) 881-950-676tomasz.bolek@gaiago.eu

Formularz
Napisz do nas

Dziękuję! Twoja wiadomość została wysłana
Oops! Cos poszło nie tak podczas wysyłki formularza
© 2022 by Gaiago.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
projekt i wykonanie
peronmedia.pl
© 2022 by Gaiago.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
projekt i wykonanie
peronmedia.pl