Free N100

Odżywianie roślin

Free N100

Probiotyk doglebowy

Pozyskuje wolny azot z powietrza i dostarcza do roślin

Efekty

 • Asymilacja z powietrza i zaopatrzenie rośliny w azot niezależnie od warunków klimatycznych.
 • Pobieranie azotu zarządzane przez roślinę (roślina przyswaja azot w miarę potrzeb).
 • Pobieranie azotu z powietrza min. 30kg N/ha.

Opakowanie

1 litr
5 litrów

Opis działania

Szczegółowy opis działania

Pomocniczy preparat doglebowy, poprawiający właściwości gleby. Free N100 podnosi efektywność nawożenia azotem.

Rośliny są regularnie zaopatrywane w azot niezależnie od warunków klimatycznych.

 • Przeznaczony również do użycia w uprawach EKO
 • Zwiększa zawartość azotu w glebie
 • poprawia dostępność azotu dla roślin
 • przyspiesza wzrost i rozwój systemu korzeniowego
 • ogranicza opadanie zawiązków i owoców
 • wzbogaca życie biologiczne gleby
 • poprawia wzrost roślin
 • łatwy w aplikacji

Techniczne

Dawka produktu

0,5 l/ha
litra / ha

Do stosowania w uprawach

Może być używany we wszystkich gatunkach i rodzajach upraw

 • uprawy polowe
 • warzywa
 • winorośl
 • drzewa i krzewy owocowe
 • rośliny ozdobne

Skład produktu

Azotobacter chroococcum CFU / l:  min. 5 x 10^12

Porady dotyczące aplikacji

Łączne stosowanie z innymi produktami:

FREE N100 nie może być stosowany jednocześnie z preparatami bakteriobójczymi, insektycydami, fungicydami, roztworami azotu oraz produktami zawierającymi miedź. Nie należy używać wody chlorowanej.

Należy również pamiętać o:

 • temperatura gleby podczas stosowania min. 8 stopni C
 • aplikacja po wschodach roślin
 • min. ilość siarki dostępnej w glebie min 15 PPM (jeżeli nie wiadomo jaka jest zawartość siarki w glebie, dodać 2kg siarczanu magnezu)
 • zabieg wczesnym rankiem lub późnym popołudniem (bakterie wrażliwe na promieniowanie UV)


Przygotowanie cieczy roboczej:

Wstrząsnąć przed użyciem. Ciecz roboczą przygotować w czystym zbiorniku opryskiwacza wolnym od pozostałości środków ochrony roślin i preparatów  bakteriobójczych. Do czyszczenia zbiornika używać wielokrotnie ciepłej lub zimnej wody bez dodatku detergentu. Wymieszać odmierzoną ilość preparatu w pojemniku z niewielką ilością niechlorowanej wody. Po rozcieńczeniu wlać do zbiornika powstałą jednorodną zawiesinę i ciągle mieszając uzupełnić wodą do wymaganej objętości.  Po dokładnym wymieszaniu cieczy roboczej przystąpić do wykonania zabiegu. Ciecz pozostałą w zbiorniku po aplikacji należy rozcieńczyć w stosunku 1 : 5 i  zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg. Opróżnione opakowania po preparacie należy oddać do odpowiedniego punktu odbioru.

Termin stosowania

Optymalny czas stosowania:

młode rośliny w początkowym  okresie rozwoju, do wysokości około 10 - 20 cm lecz przed fazą „zawartych rzędów”; w przypadku upraw trwałych zaleca się zabieg na początku wegetacji, po pojawieniu się pierwszych liści. Aplikację najlepiej wykonać zaraz po deszczu lub tuż przed deszczem oraz wcześnie rano lub wieczorem na wilgotną glebę, Zabieg należy przeprowadzić w formie opryskiwania gleby w warunkach bezwietrznych.

Warunki przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym i dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze od -3 ° C do + 25 ° C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt. Chronić przed dziećmi. Okres trwałości w nieuszkodzonym opakowaniu wynosi 9 miesięcy, pod warunkiem przestrzegania warunków przechowywania. Po otwarciu zużyć w ciągu 5 dni.

Okres przydatności do użycia: 1 rok w temperaturze przechowywania 3-6 °C lub 9 miesięcy w temperaturze przechowywania -3 ° C do 25 ° C od daty produkcji

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą podczas sporządzania cieczy użytkowej, stosowania środka oraz mycia. Po pracy umyć ręce i twarz kilkakrotnie wodą z mydłem.


UFI : 3JA0-E035-G00N-HSY7

 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • P280 - Stosować ochronę oczu, ochronę twarzy.
 • P305+P351+P338+P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ, z lekarzem.
 • P501 - Zawartość i pojemnik usuwać do specjalny punkt zbioru niebezpiecznych lub specjalnych odpadów, zgodnie z przepisami miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi.

Pierwsza pomoc

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody. W przypadku zanieczyszczenia skóry zdjąć skażoną odzież i umyć skażone miejsce wodą z mydłem. W przypadku połknięcia wypłucz usta i wypij niewielką ilość (1/4 l) wody pitnej. Nie wywoływać wymiotów. Jeśli masz jakiekolwiek problemy zdrowotne lub masz wątpliwości, powiedz o tym lekarzowi i przekaż mu informacje na etykiecie

Video

Video z produktem

Logistyka

Logistyka produktu

1 litr
ilość na palecie
600
litr/ów
ilość opakowań na palecie
600
sztuk/i
5 litrów
ilość na palecie
600
litr/ów
ilość opakowań na palecie
120
sztuk/i

Kontakt
Gaiago Polska

Tomasz Bolek

Tomasz Bolek

Manager regionu płn.-wsch.
(+48) 881-950-676tomasz.bolek@gaiago.eu
Kamila Załęcka-Dusza

Kamila Załęcka-Dusza

Country Manager / Region płd.-wsch.
(+48) 506-090-112kamila.dusza@gaiago.eu

Formularz
Napisz do nas

Dziękuję! Twoja wiadomość została wysłana
Oops! Cos poszło nie tak podczas wysyłki formularza
© 2022 by Gaiago.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
projekt i wykonanie
peronmedia.pl