Produkt FREE N100 obchodzi swoje 10-lecie!

Pierwsza bakteria z gatunku Azotobacter została zidentyfikowana w 1901 roku przez holenderskiego mikrobiologa i botanika Martinusa Beijerincka.

FREE N100 OBCHODZI SWOJE 10-LECIE!

FREE N100 obchodzi w GAIAGO swoje 10-lecie.

Na coraz bardziej zmiennym rynku nawozów, FREE N100 zapewnia proste i konkretne rozwiązanie dla rolników. FREE N100 jest wynikiem wielu lat doświadczeń polowych. Ta rocznica jest okazją do spojrzenia wstecz na historię Azotobacter, która może ponownie zrewolucjonizować nawożenie azotem.

Odkrycie sprzed ponad stu lat

Pierwsza bakteria z gatunku Azotobacter została zidentyfikowana w 1901 roku przez holenderskiego mikrobiologa i botanika Martinusa Beijerincka. Wytypował i opisał ją jako pierwszy tlenowy utrwalacz azotu żyjący swobodnie w glebie.

Wkrótce potem proces Habera-Boscha zrewolucjonizował nawożenie azotem poprzez wytwarzanie amoniaku, który dziś stanowi ponad 99% wprowadzanego do gleby azotu mineralnego (Smil, 2001), głównie w postaci amonowej i azotanowej. Innowacja ta w znacznym stopniu przyczyniła się do suwerenności żywnościowej naszego społeczeństwa, a plony, dzięki azotowi, rosły aż do końca lat 90-tych.

Granice obecnego nawożenia azotowego

Nadmierne stosowanie azotu ma granice:

  • Agronomiczne, z waloryzacją rośliny, która nie zawsze jest optymalna, pomimo pewnej poprawy praktyk i produktów w ciągu ostatnich kilku lat,
  • środowiskowe, z poważnymi konsekwencjami dla środowiska, takimi jak zanieczyszczenie powietrza lub wody. Obecnie ⅔ francuskiej powierzchni użytków rolnych znajduje się w strefie zagrożonej, a Europa w swoim raporcie "Farm to fork" rozważa wprowadzenie silnych ograniczeń w stosowaniu syntetycznego azotu.
  • Ekonomiczne, ponieważ wysokie koszty produkcji i dostępność nawozów syntetycznych sprawiają, że rynek ten jest bardzo zmienny i zależny od globalnego kontekstu geopolitycznego.
    Dlatego tak wtedy, jak i teraz, azot jest często w centrum debat i wzbudza duże zainteresowanie w świecie rolnictwa. Rolnicy i dystrybutorzy zwracają się obecnie ku alternatywnym rozwiązaniom z innymi źródłami azotu.

GAIAGO odpowiada na te wyzwania dzięki FREE N100

W obliczu tych agronomicznych, ekologicznych i ekonomicznych wyzwań, Gaïago, które specjalizuje się w rewitalizacji gleby, chciało odpowiedzieć na problemy rolników, oferując nowy sposób odżywiania azotem z FREE N100.

Opracowany w 2013 roku i oparty na Azotobacter chroococcum, FREE N100 wiąże azot z powietrza i udostępnia go roślinie. Po kilku latach badań, szczep ten został wybrany, ponieważ spełniał 2 zasadnicze kryteria:

  • potencjał do wiązania azotu z powietrza
  • odporność i zdolność do przystosowania się do różnych upraw i typów gleby we Polsce i Europie.

Dzięki FREE N100, rolnicy mogą wykorzystać naturalne mechanizmy do optymalizacji nawożenia azotem. Mogą dążyć do osiągnięcia optimum techniczno-ekonomicznego na dwa sposoby:

  • poprzez zabezpieczenie plonów przy jednoczesnym zmniejszeniu dawki azotu do 20-30 jednostek,
  • poprzez zwiększenie potencjału plonów bez dodawania dodatkowego azotu.

10 lat doświadczeń polowych

Przed oficjalnym utworzeniem Gaïago w 2014 roku i pierwszymi badaniami u pionierów rolnictwa, FREE N100 został sprawdzony przez wiele lat na polach producentów rolnych. Liczne wyniki pozwoliły FREE N100 stać się pierwszym probiotykiem wiążącym azot atmosferyczny zatwierdzonym przez ANSES w 2016 roku.

Po silnych zmianach cen nawozów azotowych podczas kampanii 2021-2022 wielu rolników i dystrybutorów zwróciło się ku innym uzupełniającym źródłom azotu. Ta zmiana w praktykach przyniosła korzyść FREE N100, umożliwiając silny wzrost sprzedaży w 2022 roku.

GAIAGO posiada obecnie bogatą bazę prób na wielu uprawach we Polsce i za granicą. Na przykład, oto wyniki uzyskane na pszenicy w ciągu ostatnich 10 lat

Nadszedł czas, aby przejść na azot z biologicznego wiązania z FREE N100, aby zdywersyfikować źródła azotu i dać swoim glebom i uprawom to, czego potrzebują - życie.

© 2022 by Gaiago.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
projekt i wykonanie
peronmedia.pl