Co stanie się z wysianym azotem w warunkach mrozu?

W minionym tygodniu była możliwa aplikacja pierwszej dawki azotu w całej Polsce. Powszechnie wiadomo, że to nie roślina powinna czekać na azot lecz azot na roślinę.

W minionym tygodniu była możliwa aplikacja pierwszej dawki azotu w całej Polsce. Powszechnie wiadomo, że to nie roślina powinna czekać na azot lecz azot na roślinę. W związku z tym w większości upraw zwłaszcza ozimych otrzymała już swój pierwszy zastrzyk azotu. Głównie w formie saletry amonowej lub produktów bazujących na azocie w formie amonowej i azotanowej. Krótko po rozsiewie nawozów temperatury znacząco spadły dochodząc do -10 stC w nocy. Co dzieje się z azotem w takich warunkach?

O warunkach rozpuszczalności i pobierania go przez roślinę decydują głównie warunki atmosferyczne tj temperatura i dostępność wody. Ostatnie warunki pogodowe mają duży wpływ na nawożenie azotem upraw. Występujący po wysiewie mróz nie wpłynie znacząco na straty tego składnika. Większe zagrożenie dla poboru tego składnika stanowi śnieg, a raczej moment kiedy w szybkim tempie zacznie się rozpuszczać lub deszcz.Te bardzo specyficzne „zimowe” warunki wpływają na zdolność dotarcia azotu do korzeni upraw w odpowiednim czasie.

Rośliny pobierają azot tylko podczas wzrostu. Zimą, gdy jest zimno pobór azotu  jest znacznie spowolniony lub całkowicie zatrzymany. Z drugiej strony zimno ma tę zaletę, że zmniejsza aktywność mikrobiologiczną w glebie i spowalnia przemianę azotu w azotany w postaci rozpuszczalnej w wodzie. W tej postaci azot może łatwo się przepłukiwać lub może być również zmyty z pola podczas obfitych deszczy (powyżej 12mm).  Opady i brak poboru powodują największe straty nadmiaru azotu w okresie zimowym. Im lżejsza  i bardziej piaszczysta gleba, tym szybciej azot jest wypłukiwany.

Poniżej 8°C następuje spowolnienie procesu przemiany azotu amonowego w azot azotanowy również z powodu mniejszej aktywności mikroorganizmów nie mamy w tej chwili ryzyka przemiany w amoniak. Saletra amonowa może mieć zły wpływ na zakwaszenie gleby i zdrowotność roślin, potrzebuje odpowiedniej ilości wody i temperatury, aby był dostępny dla uprawy w formie azotanów. Nieuzasadniony nadmiar formy amonowej ( NH4+) ma silny wpływ na zagęszczenie gleby i śmierć życia w glebie. W wyniku ługowania (ługowania) Ca++ i Mg++. Te dwa elementy są bardzo ważne dla struktury gleby.

Uprawa przy zastosowaniu azotu mineralnego zawsze wiąże się z możliwością szybkiego zasilenia rośliny w ten skłądnik ale nosi również znamiono strat spowodowanych zmiennością warunków pogodowych zwłaszcza wiosną. W tym przypadku zalecana jest dywersyfikacja zasilania roślin w azot bazująca nie tylko na azocie mineralnym bądź organicznym ale także na azocie biologicznym.

Jak prawidłowo zarządzać nawozem azotowym w tych bardzo złożonych warunkach?

Nawozy syntetyczne są niezbędne do szybkiego przyswajania i dobrego wzrostu roślin. Jednak mają też silną zależność klimatyczną.

Istnieje rozwiązanie oparte na naturze, które może pomóc w zarządzaniu tą zmiennością i zapewnić dobre i stabilne odżywianie azotem upraw w warunkach stresu klimatycznego. Bakterie wiążące azot, takie jak Azotobacter sp. są formą żywych mikroorganizmów zdolnych do wiązania azotu w momencie kiedy roślina budzi się do życia i zaczyna wiosenne funkcjonowanie.

Bakterie zasiedlają ryzosferę upraw i dostarczają im azot zgodnie z ich potrzebami, w prawdziwej symbiozie. Kiedy bakterie zadomowią się wokół korzeni rośliny, będą dalej namnażać się w ryzosferze i „podążać” za rozwojem korzeni, głęboko w glebie. Bakterie mogą działać na głębokość do 1,5 metra! Dzięki względnej bezwładności gleby (temperatura jest bardziej stabilna) zapewniają stały dopływ azotu do uprawy, niezależnie od opadów atmosferycznych.

Zostało naukowo udowodnione, że takie bakterie mogą pomóc w zaspokojeniu ok 30kg czystego azotu. Wśród tych praktycznych korzyści bakterie oferują również lepszy rozwój korzeni i większą odporność na niskie temperatury oraz generalny pozytywny wpływ na zdrowie upraw i strukturę gleby.

Aby zabezpieczyć swoje odżywianie azotem, pomyśl o FreeN100 firmy Gaïago, jedynej bakterii, która może pomóc Ci poradzić sobie ze stresem klimatycznym ograniczyć infekcje patogenów i biostymulować roślinę od momentu aplikacji przez cały okres wegetacji Twoich upraw.

© 2022 by Gaiago.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
projekt i wykonanie
peronmedia.pl